top of page

Instruktörsavgift

Instruktörsavgift / bokning av ridhuset

Instruktörsavgift per elev/lektion  55 kr - gäller när ridhuset är öppet även för andra ryttare. Vid hoppträning för instruktör ska ridhuset låsas och då behöver man inte betala instruktörsavgiften, endast anläggningsavgift om man inte står uppstallad på anläggningen eller har betalt hel- eller halvårslösning.
Fyll i kalendern i ridhusgången, vi fakturerar månadsvis   

bottom of page