top of page

Styrelsen 2022

I februari varje år har Hagfors Uddeholms Ridklubb årsmöte där medlemmarna väljer vilka som ska sitta i styrelsen för kommande år. Därefter bestämmer styrelsemedlemmarna internt vilka områden de kommer att ha ansvar för.

 

Styrelsen arbetar för att en god klubbanda och en bra stall- och ridmiljö för alla medlemmar att vistas i gammal som ung, särskilt för barn och ungdomar då stallet fungerar som en fritidsgård för många. Styrelsen sköter även kontakten med kommunen, Svenska Ridsportförbundet, Värmlands Ridsportsförbund samt har hand om försäkringar och bidrag. 

Styrelsen är klubbens verkställande organ och har styrelsemöte som regel en gång i månaden.

 

Om du har ärenden som du vill ta upp på ett styrelse möte, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.

 

Vi är till för att representera dig som klubbmedlem. Har du frågor angående något ansvarsområde, vänd dig gärna direkt till respektive ansvarig, Alla kan vi hjälpas åt att få en bra verksamhet ännu bättre.


Styrelse för Hagfors Uddeholm Ridklubb som valdes vid årsmötet 2022-02-24, består av följande ledamöter.

Styrelsen 2022

Ordförande Helen Gadevall

073-060 84 27
0563-103 46

helengadevall@gmail.com

Vice ordförande Anna Hökenström

076-824 16 97

anna.hokenstrom@edu.hagfors.se

Kassör Marie Berggren

070-637 76 94

idamarieberggren@gmail.com 

Sekreterare Ingela Axelsson

070-63 606 62

Ingela.axelsson@hagfors.se

Ledamot Sara Källvik

073 840 05 30

sara_kallvik@hotmail.com 

Ledamot Maria Stålberg

070-343 54 38

maria_todis@hotmail.com 

Ledamot Suzanne Pedersen

070-315 42 71

suzanne_p50@hotmail.com 

US-repr. Matteus Larsson

070-593 03 17

matteuslarsson@icloud.com 

Suppleant  Ida Rönnbacke070-675 06 40idiz95@hotmail.com

Suppleant Sabina Hammerich

stallhammerich@live.se 

Revisorer   Niklas Pallin
Mikael Liljemark, 070-190 01 50

Revisorssuppleant Jörgen Hultin

bottom of page